DĚLEJTE TO, CO VÁS BAVÍ


„Být připraven je nejdůležitějším předpokladem úspěchu.“ Henry Ford

Podporuji své klienty při hledání cesty k vlastnímu úspěchu. Pomáhám jim rozpoznat, kdo jsou a co od života chtějí, najít vlastní hodnoty a stanovit si priority. Povzbuzuji je při změně pohledu na sebe sama.

Zaměřuji se na:

 • analýzu současného stavu, ujasnění profesních a osobních požadavků
 • efektivnější využívání silných stránek
 • zhodnocení profesních předpokladů, plánování pracovní kariéry
 • tvorbu individuálních plánů rozvoje
 • pomoc s životopisem, motivačním dopisem
 • přípravu na přijímací pohovor

PORADENSTVÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝBĚRU POVOLÁNÍ

„Jak se mají mladí lidé rozhodnout, čím se chtějí stát, v době, kdy ještě nevědí ani co jsou.“

François de La Rochefoucauld

Služby zaměřené na podporu vzdělávání a kariérového rozhodování žáků a studentů:

 • rozpoznání profesních předpokladů
 • sladění další vzdělávací dráhy se zájmy a vlohami
 • rozvoj kariérového potenciálu s ohledem na představy o vlastní seberealizaci
 • sebeuvědomění – vědomí silných a slabých stránek a možností na trhu práce

VZDĚLÁVÁNÍ

Cesta úspěchu se stala cestou neustálého hledání vědomostí.

Ve spolupráci s Českou asociací kariérového poradenství /cakp/ připravuji kurzy kariérového poradenství pro školy, kariérové poradce i pro veřejnost.

AKTUÁLNÍ KURZY:

 • PORADENSKÝ ROZHOVOR v KP a jeho techniky (akreditováno       MŠMT č.j. 1248/2017-2-35)
 • KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ DO ŠKOL (akreditováno MŠMT č.j. 32861/2016-2-854)

Seznámíte se s klíčovými principy a technikami kariérového poradenství na středních a základních školách a získáte ucelený přehled, jak se stát průvodcem kariérou pro pro své žáky a studenty, a jak jim profesionálně pomoci při volbě povolání/studia a se vstupem do prvního zaměstnání.

 • KURZ K PROFESNÍ ZKOUŠCE DLE NSK

Příprava na profesní zkoušku Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (75-004-R) podle NSK.

 • KREATIVNÍ TECHNIKY V KP I DO ŠKOL

Nové kreativní techniky, které obohatí vaši práci s žáky, studenty nebo klienty v poradenském rozhovoru.

 • TYPOLOGIE OSOBNOSTI V KARIÉROVÉM PORADENSTVÍ

Klíčovým aspektem úspěchu, a to nejen v poradenské praxi, je znalost typologie osobnosti. Získáte praktický a jednoduchý vhled do problematiky typologie osobnosti a jejího využití v kariérovém poradenství a HR praxi. Analýza vám umožní pojmenovat tendence chování jednotlivých typů osobností v různých situacích a předpoklady k jejich profesnímu zaměření. Budete umět zvolit vhodnou formu vedení poradenského rozhovoru a zařadit vhodné aktivity a diagnostické nástroje.

NOVÉ WORKSHOPY:

•  JAK NASTAVIT KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ na ZŠ/SŠ

•  SKUPINOVÉ KP aneb techniky, jak mapovat a rozvíjet týmové kompetence žáka, studenta, klienta

•  JAK PRACOVAT S GENERACÍ Z/Alfa

Kompletní nabídku workshopů najdete zde.

CENY A TERMÍNY jsou stanoveny dohodou a odvíjí se od charakteru služby, délky přepokládané spolupráce nebo vybraného kurzu.

PIŠTE na matejovairena@seznam.cz nebo VOLEJTE na 736 677 927, ráda se vám budu věnovat.

Na moje portfolio se můžete podívat zde.

poradenstvi-05-1809152859.jpg
Top