…..PRO ŽIVOT PODLE VLASTNÍCH PŘEDSTAV

Žijeme v době nonstop změn. Trh práce se mění dosud neviděnou rychlostí. Technologický vývoj a související změna životního stylu mění náplň jednotlivých profesí i profese samotné. Všechna zaměstnání se rychle proměňují. Klíčovou schopností současnosti se stala adaptabilita - umění reagovat na neustálé změny v okolním světě. V nové době netušených možnost záleží nejen na tom, co všechno člověk umí. Požaduje se, aby se uměl postarat sám o sebe a nesl za sebe zodpovědnost. Každý člověk je různorodou kombinací talentu, schopností, dovedností a znalostí, kterou se odlišuje od všech ostatních. I vy jste unikátní osobnosti. A právě tato vaše jedinečnost je váš "záchytný bod". Vaše jistota v nejistotě. Váš otisk prstu ve světě plném konkurence.

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ :

KLÍČ K SEBEURČENÍ

Tápete ve svém profesním životě? Ocitli jste se na životní křižovatce a uvažujete o novém kariérním směru? Rádi byste podnikali a přemýšlíte v čem? Dělejte to, co vás skutečně baví. Práci, která dobře zapadne do vašeho životního stylu. Věřte svému talentu a svým schopnostem. Definujte sami sebe. Připravte si pomyslný kufr jedinečnosti. Naskládejte do něj všechno, co je pro vás typické a důležité, všechno, v čem vynikáte, vaše hodnoty, dovednosti, znalosti, vaše silné stránky. Ujasněte si, co jste schopni a ochotni dělat. Vaše jedinečná kombinace je tím, na co se můžete vždy spolehnout. Je to váš klíč k práci, která vám do života vnese pocit štěstí a radosti. Je to váš klíč k úspěchu.

kufr_jedine__nosti

 •individuální konzultace › sebepoznávací aktivity formou kreativní činnosti, Hollandova charakteristika osobnostního typu a typu pracovního prostředí, kariérní kolo, typologie osobnosti, poradenský rozhovor


•PORADENSTVÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝBĚRU POVOLÁNÍ

Individuální poradenství › posílení schopnosti se správně rozhodnout při volbě další vzdělávací cesty a budoucího povolání. Interaktivní forma poradenství pomáhá žákům a studentům pojmenovat si své schopnosti, zájmy, silné a slabé stránky; rozpoznat vlastní hodnoty a priority, zviditelnit si svůj talent; poznat svůj profesní typ; ujasnit si, jaké profese, pracovní činnosti a pracovní prostředí jsou pro ně přijatelné a co naopak zásadně odmítají.

mo__nosti_profesn__ho_uplatn__n__


Poradenství je určeno žákům osmých a devátých tříd základních škol, středních škol  a gymnázií Pardubického kraje. Bližší informace vám poskytnou i výchovní poradci přímo na školách.


•VZDĚLÁVÁNÍ

Cesta úspěchu se stala cestou neustálého hledání vědomostí. Ve spolupráci s Českou asociací kariérového poradenství /cakp/ připravuji kurzy kariérového poradenství pro školy, kariérové poradce i pro veřejnost.   

Příprava na profesní zkoušku Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (75-004-R) podle NSK. 


CENY se odvíjí od charakteru vybrané služby, délky předpokládané spolupráce nebo vybraného poradenství.

KONTAKT: e-mail: matejovairena@seznam.cz, tel. 736 677 927.


poradenstvi-05-1809152859.jpg
Top